صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - همایش بزرگ مرگ بر آمریکا


مجموعه تصاویری از سخنرانی مهندس بذرپاش در همایش بزرگ مرگ بر آمریکا باغ موزه دفاع مقدس شهر همدان

دشمنان حاضر نيستند سازمان تحريم عليه ايران را كنار بگذارد