صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - مسجد امام خمینی(ره) شهر قزوین


مجموعه تصاویری از سخنرانی مهندس بذرپاش در تجمع بزرگ در مسجد امام خمینی(ره) شهر قزوین

اسناد امضا شده در 100 روز ابتدای کار دولت ایجاد دردسر کرده است