صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - بیست وهشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی


مجموعه تصاویری از مهندس بذرپاش در کمیسیون جوانان و دانشجویان بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران

باید یک روز را به نام "همبستگی با جوانان فلسطینی" نامگذاری کنیم