صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - بررسی عملکرد رسانه ها در حماسه ۹ دی


مجموعه تصاویری از مهندس بذرپاش در مراسم بررسی عملکرد رسانه ها در حماسه 9 دی

تفکر فتنه به «اکبرگنجی» و ۹دی به «حاج قاسم سلیمانی» می انجامد