صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - همایش دولت منت گذار-دولت خدمتگزار


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش در همایش دولت منت گذار-دولت خدمتگزار در شهر بندرعباس

مردم در فضایی شفاف برای انتخابی اصلح روز 29 اردیبهشت وارد صحنه می‌شوند