صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - گردهمایی بصیرت افزایی


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش در گردهمایی بصیرت افزایی در شهرستان بهارستان

بانک ها دولت اصلی هستند