صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - دانشگاه اصفهان


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش در دانشگاه اصفهان

آنچه امروز نیاز است راه اندازی قرارگاه اشتغال در کشور است