صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - دانشگاه شهید چمران اهواز


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش در جمع دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دولت باید خدمتگزار باشد نه منت‌گذار