صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - همایش طلوع بیداری در شهر کرج


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش درهمایش طلوع بیداری در شهر کرج

22بهمن، نه به مدیریت منفعت گرا بود که نیازهای واقعی ملت را نادیده می گرفت