صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - همایش انقلاب کار آمد در شهر شیراز


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش درهمایش انقلاب کار آمد در شهر شیراز

دیروز دلسوزان ملت را به جهنم حواله می دادید، امروز جلوی دوربینها به طنز حواله می دهید و شیرین زبانی می کنید