صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - دیدار با مردم بوئین زهرا و شال استان قزوین


مجموعه تصاویری از سخنرانی دکتر بذرپاش در جمع  مردم بوئین زهرا و شال استان قزوین

پلاسکوی نظام بانکی کشور بر سر مردم آوار شد و شما که ادعا می کنید؛ تورم 8% است پس چرا 28% ،از مردم بهره وام میگیرید؟