صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - همایش روز فناوری فضایی و بسیج مهندسین صنعتی


مجموعه تصاویری از ارتباط تصویری دکتر بذرپاش با همایش روز فناوری فضایی وبسیج مهندسین صنعتی در جمع مهندسان استان اصفهان

برخی ها گفته اند 30سال تجربه کار داریم ولی غافلند، 30سال یک تجربه را تکرار کرده اند