صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - همایش استاندارد؛تجارت جهانی


مجموعه تصاویری از سخنرانی مهندس بذرپاش در همایش استاندارد؛ تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال