صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - کنفرانس سیستمهای نوین ایجاد اشتغال


مجموعه تصاویری از سخنرانی مهندس بذرپاش در کنفرانس علمی سیستمهای نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی