صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

تصاویر - چهارمین سالگرد شهید احمدی‌روشن


مجموعه تصاویری از سخنرانی مهندس بذرپاش در چهارمین سالگرد شهید احمدی‌ روشن در امامزاده علی اکبر چیذر

ایجاد دوقطبی میان آرمان و اقتصاد مهمترین برنامه دشمن برای ایران است