صفحه اصلی
آپارات
اینستاگرام
تلگرام

rss user

مصلحت‌ اندیشی و سلیقه‌ای رفتار کردن در قاموس شورای نگهبان نمی‌گنجد
بذرپاش در دانشگاه تربیت مدرس:

مهرداد بذرپاش، در جمع شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس گفت: شورای نگهبان مستند به مسائل حقوقی، قانونی و منطقی احراز صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد و مصلحت‌ اندیشی و سلیقه‌ای رفتار کردن در قاموس شورای نگهبان نمی‌گنجد.
چهارشنبه | 01 خرداد 1392 | 04:07